top of page

Uwalniamy myślenie

Co robimy?

  • promujemy pożyteczne społecznie idee i działania

  • edukujemy medialnie szerokie grono odbiorców mediów

  • pomagamy twórcom realizować własne projekty

  • pomagamy realizować i realizujemy filmy dokumentalne, animowane, tworzymy muzykę

  • w swoich projektach używamy narzędzi medialnych (telewizja, radio, outdoor)

  • pomagamy innym organizacjom w medialnej promocji idei i projektów

bottom of page